สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กระเป๋าจักสานผสมหนัง

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
กลุ่มสตรีกระเป๋าหนังบ้านแห 3/2 ม.1 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 คุณบุญมาก วิริยพันธุ์ โทร 082-2343553
57
ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240