สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กระเป๋าจักสานผสมหนัง

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์สตรีไชโย จำกัด (กลุ่มสตรีกระเป๋าหนังบ้านแห) 3/2 ม.1 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 คุณบุญมาก วิริยพันธุ์ โทร. 082-2343553
969
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450