สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


หมอนและที่นอนยางพาราแท้

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
179 ม.2 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 คุณอนันต์ จันทร์รัตน์ โทร 085-6733315
42
ผลิตภัณฑ์คนรักสุขภาพ ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของหมอน ที่นอนยางพาราซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้ประสบการใหม่ของการนอนที่แตกต่าง นุ่มและยืดหยุ่นในแบบของหมอน ที่นอนยางพารา

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240