สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


หมอนและที่นอนยางพาราแท้

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด 179 ม.2 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 คุณอนันต์ จันทร์รัตน์ โทร. 085-6733315
1,521
ผลิตภัณฑ์คนรักสุขภาพ ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของหมอน ที่นอนยางพาราซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้ประสบการใหม่ของการนอนที่แตกต่าง นุ่มและยืดหยุ่นในแบบของหมอน ที่นอนยางพารา

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450