สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสหกรณ์ 62 ม.3 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 คุณอัมภิรา รอดโพธิ์ทอง โทร 080-1416123
38
ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240