สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กล้วยหอมทองแปรรูป

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
91 ม.7 ถ.สายสิทธิ 1 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 คุณพื้น พูลสมบัติ โทร 086-1279170
39
ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240