สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กล้วยหอมทองแปรรูป

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด 91 ม.7 ถ.สายสิทธิ 1 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 คุณพื้น พูลสมบัติ โทร. 086-1279170
507
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450