สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


นม UHT ,พาสเจอร์ไรส์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด 99 ม.10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 คุณเอกลักษณ์ ฮวยแหยม โทร. 090-1825577
706
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นดี เน้นการใช้นมโคสดแท้ 100 % มาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์การค้า "มวกเหล็ก แดรี่ มิลค์" โดยผ่าน กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสากล เป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ อีกทั้งสินค้า ยังมีความหลากหลาย ให้เลือกทาน ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที อุดมไปด้วยคุณค่า ทางโภชนาการที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450