สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


น้ำพริกแปรรูปจากอาหารทะเล

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรเมืองสมุทรสาคร (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี) 59 ม.5 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 คุณสุกัญญา คงมณี โทร. 094-5655493
643
เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ จากภายในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีทั้งวัตถุดิบจากทะเล และเกลือสมุทรที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกรนาเกลือ ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ยังคงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำพริกสูตรโบราณ

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450