สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


น้ำพริกแปรรูปจากอาหารทะเล

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี 59 ม.5 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 คุณสุกัญญา คงมณี โทร 094-5655493
31
เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ จากภายในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีทั้งวัตถุดิบจากทะเล และเกลือสมุทรที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกรนาเกลือ ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ยังคงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำพริกสูตรโบราณ

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240