สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กาแฟคั่ว-บด/3 in 1

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
274 ม.9 ถ.ท่าแซะ-ปะทิว ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 คุณไสว พุทษิต โทร 081-2719282
48
กาแฟพันธุ์โรบัสต้า สหกรณ์ ได้ดำเนินการภายใต้หลักการและวิธีการของสหกรณ์ มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวม พร้อมทั้งนำผลผลิตกาแฟสารจากสมาชิก มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชื่อ กาแฟชุมพร และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟ อาทิ กาแฟคั่ว – บด กาแฟพร้อมดื่มและล่าสุด คือ กาแฟ 3 in 1 ตรากาแฟชุมพร

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240