สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ไวน์สตรอเบอรี่

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด 78 ม.4 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 คุณสังวาลย์ ปินทะนา โทร. 081-2876617 , 053-487043
431
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450