สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กาแฟคั่วเมล็ด/บด/Drip

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
2/2 ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 คุณประหยัด เสนน้อง โทร 065-3589585
43
กาแฟพันธุ์อาราบีก้า สายพันธุ์คาติมอร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่องรสชาติที่เข็มข้น หอมนุ่ม ชวนดื่ม

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240