สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กาแฟคั่วเมล็ด/บด/Drip

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด 2/2 ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 คุณประหยัด เสนน้อง โทร. 065-3589585
671
กาแฟพันธุ์อาราบีก้า สายพันธุ์คาติมอร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่องรสชาติที่เข็มข้น หอมนุ่ม ชวนดื่ม

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450