สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ขนมกระยาสารท

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด (กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านใหม่สามัคคี) 92/1 ม.4 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 คุณบุญเรือง เบ้าชาลี โทร. 083-6273713
424
ราคา 140 บาท
ตำนานกระยาสารท ขนมไทยสำหรับงานบุญ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ มีเปรตตนหนึ่งปลอมตัวเป็นพระสงฆ์เข้าเฝ้าพระชาตศัตรู เปรตตนนั้น ได้เผยความจริงว่า ตนเคยเป็นพระสงฆ์แต่มีความโลภจึงต้องชดใช้กรรมเป็นเปรต แล้วเปรตตนนั้นก็ขอให้ พระองค์ พระราชทานกระยาสารท ซึ่งปรุงแต่งด้วยของ 7 อย่าง ได้แก่ น้ำตาล น้ำผึ้ง ถั่ว งา ข้าวตอก ข้าวเม่า น้ำนมวัว เพื่อประทังความหิวโหย ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวัน แรม 15 ค่ำ เดือน 10 พระเจ้าอชาตศัตรูจึงทำขนมกระยาสารทแล้วกรวดน้ำอุทิศให้แก่เปรตตามที่ ขอไว้    นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อถึงวัน แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับ เดือนกันยายน ชาวบ้านจะกวนกระยาสารทมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว จนกลายเป็น ประเพณีสารทไทย หรือเทศกาลกวนขนมกระยาสารทจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450