สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กะปิแท้ตราเรือไทย

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
กลุ่มสหกรณ์แปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว 84/1 ม.9 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 คุณธัญภัทร โพธิ์ร่มไทร โทร 087-8031459
52
อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ใส่ใจทุกครัวเรือน
ราคา : 50.-/1 กระปุก

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240