สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กะปิแท้ตราเรือไทย

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรเมืองสมุทรสาคร (กลุ่มสหกรณ์แปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว) 84/1 ม.9 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 คุณธัญภัทร โพธิ์ร่มไทร โทร. 087-8031459
1,298
อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ใส่ใจทุกครัวเรือน
ราคา : 50 บาท/1 กระปุก


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450