สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวทุ่งสัมฤทธิ์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
67 ม.6 ถ.พิมาย-ตลาดแค ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 คุณธนัญกรณ์ วิสุทธิญาณภิรมย์ โทร 044-471775
40
ราคา : 160.-
ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240