สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวทุ่งสัมฤทธิ์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด 67 ม.6 ถ.พิมาย-ตลาดแค ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 คุณธวัช วัดกลาง โทร 088-8514294
950
ข้าวกล้องหอมมะลิ ทุ่งสัมฤทธิ์ หอม นุ่ม อร่อย
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450