สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด 92 ม.7 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 คุณศกุนตลา โสดา โทร. 093-5396626
1,102

เป็นข้าวหอมมะลิ 105 ชั้นดีคัดพิเศษได้ผ่านการรับรองระบบ GMP เป็นข้าว GAP
ที่ปลอดภัยจากสารเคมีบรรจุภัณฑ์แบบอัดสุญญากาศช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์และ
คงคุณค่าของสารอาหารในข้าว


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450