สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
92 ม.7 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 คุณศกุนตลา โสดา โทร 093-5396626
56

เป็นข้าวหอมมะลิ 105 ชั้นดีคัดพิเศษได้ผ่านการรับรองระบบ GMP เป็นข้าว GAP
ที่ปลอดภัยจากสารเคมีบรรจุภัณฑ์แบบอัดสุญญากาศช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์และ
คงคุณค่าของสารอาหารในข้าว

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240