สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


หมี่โคราช

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด 4 ม.8 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 คุณรพีพรรณ วีรพจน์ โทร. 081-7902200
1,044
เส้นไทย คั่วหมี่ ผัดหมี่โคราช พร้อมน้ำปรุงสำเร็จรูป
สูตรต้นตำรับโคราช เส้นเหนียว นุ่ม รสชาติอร่อย กลมกล่อม พร้อมปรุง ผัดหมี่โคราชเป็นหนึ่งในอาหารพื้นบ้านของเมืองย่าโม  ที่หาทานได้ง่ายทั่วไป เพราะในสมัยก่อนเมืองโคราชมีการปลูกข้าวเจ้ามาก  จึงนำข้าวมาแปรรูปทำเป็นเส้นหมี่ จากการนำเส้นหมี่ไปตากแห้ง แล้วเก็บไว้ทานในมื้อต่อ ๆ ไป นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมี่เป็นอาหารในชีวิตประจำวันของคนโคราช  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบุญต่าง ๆ ก็มักจะ “คั่วหมี่”  หรือ  “ผัดหมี่” 
ปัจจุบัน  อาหารจานนี้ก็ยังเป็นที่นิยมรับประทานกันอยู่อย่างแพร่หลายในจังหวัดนครราชสีมา  เพราะคนส่วนใหญ่นิยมรับประทานผัดหมี่โคราช กับ ส้มตำ  ซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่รับประทานเข้ากันได้ดีทีเดียว  รสชาติอร่อยถูกใจคนโคราช  ถ้าใครได้ลองรับประทานต้องติดใจในรสชาติของหมี่โคราชที่เส้นเหนียว นุ่ม  น่ารับประทาน
สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง  จำกัด  ได้ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผัดหมี่เมืองปักซึ่งเกิดการการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและครอบครัว  โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  ผลิตน้ำผัดหมี่สำเร็จรูปพร้อมปรุง
 
ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงสำเร็จรูป:
เส้นเหนียว นุ่ม รสชาติอร่อย กลมกล่อม พร้อมปรุง
สามารถปรุงเสร็จ ภายใน 5 นาที  ด้วยรสชาติที่แสนอร่อย
 
มี 3 แบบ 
แบบซองเดี่ยว ราคา 25 บาท
แบบแพ็ค 4 ห่อ ราคา 100 บาท
แบบกล่องบรรจุ 2 ซอง  ราคา 75 บาท


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450