สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวสาร กข43

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด 89 หมู่ 1 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 คุณปิยาพัชร สุจรรยา โทร. 081-7859005 , 055-369035
631
ข้าวสาร กข43 ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450