สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวสารสหกรณ์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด 111 หมู่4 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 คุณสฐิณี ใจมูล โทร. 089-8592022 / 055-898234
548
ข้าวสารคัดพิเศษ คุณภาพดี สะอาด หุงขึ้นหม้อ

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450