สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด 47 หมู่1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 คุณธีรภัทร์ คำสม โทร. 054-269062
768
ข้าวปลอดภัย สายน้ำแร่แจ้ซ้อน เพื่อคุณภาพชีวิต เพิ่มคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน
ราคา 100 บาท

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450