สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวสาร

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด 126 หมู่ 4 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 คุณกมลทิพย์ พิมพ์เสน โทร. 081-7900811 , 044-558771
86
ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินทร์
มีลักษณะพิเศษคือ มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เมล็ดยาวขาว เมื่อหุงสุกข้าวจะมีความนุ่ม เนื่องจากข้าวหอมมะลิสุรินทร์ปลูกบนดินร่วนปนทราย และดินมีความเค็มเล็กน้อย
จึงช่วยกระตุ้นการสร้างสารหอมระเหยที่ทำให้ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินทร์มีความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1.ข้าวหอมมะลิสุรินทร์แท้ 100% ตราบายศรี
กลิ่นหอม เมล็ดขาว เรียวยาว นุ่ม
ขนาดบรรจุ 1 กก.อัดสูญญากาศราคา 70 บาท
2.ข้าวหอมมะลิสุรินทร์แท้ 100% ตรา สกต. สุรินทร์
ขนาดบรรจุ 5 กก.ราคา 190 บาท
3.ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ ผลิตโดยกระบวนการเกษตรอินทรีย์
ขนาดบรรจุ 5 กก.ราคา 250 บาท


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450