สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวหอมมะลิ ตราเกลียวทอง

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุดรธานี จำกัด 7/1 หมู่ 11 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 คุณโสรยา พิมลพร โทร. 091-8677558 , 044-266673
608
ข้าวหอมมะลิอุดรธานี ตราเกลียวทอง ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
ข้าวหอมมะลิธรรมชาติเมล็ดข้าวสดใหม่จากท้องทุ่งสีทองที่ผ่านการดูเเลเอาใจใส่ด้วยความพิถีพิถัน พึ่งพาวิธีเเห่งธรรมชาติ
หล่อเลี้ยงด้วยน้ำ จากลำธารห้วยหลวงเพิ่มความอ่อนนุ่มเเละกลิ่นหอมให้กับเมล็ดข้าวที่สุกพร้อมรับประทาน


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450