สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


มันเส้นสะอาดใช้เลี้ยงสัตว์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด 30 ถนนเทศบาล 28 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 คุณพศรัณย์ วีระพงษ์สุชาติ โทร. 080-0517956 , 044-311836
91
มันสำปะหลังแห้งสะอาดใช้เลี้ยงสัตว์ขนาดบรรจุ กระสอบละ 25 กิโลกรัม
ราคาขายกิโลกรัมละ 7 บาท ถึง 8 บาท ต่อรองราคาได้จะมีของขาย เดือนธันวาคม 63 เป็นไป

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450