สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ปุ๋ยอินทรีย์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด 111 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 คุณประวีณา นิลแก้วดี โทร. 089-9391844 , 038-671194
289
"สารบำรุงดินอินทรีย์ชีวภาพ" เหมาะสำหรับใส่บำรุงดินเตรียมเพาะปลูกพืชได้ทุกชนิด
จำหน่ายในราคา 140 บาท /กระสอบ
บรรจุน้ำหนัก 50 กิโลกรัม

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450