สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


มะม่วงน้ำดอกไม้

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด 363 หมู่ 4 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 คุณสันชัย ภูบุญทอง โทร. 081-0513105 , 043-891226
1,426
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450