สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรชาวสวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท จำกัด 12/2 หมู่ 9 บ้านโคกหม้อ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 คุณวิเชียร เกียรติคุณ โทร. 088-5458181
178
ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท รสเลิศล้ำ ที่ 1 เมืองไทย
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450