สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กล้วยกรอบแก้ว

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด 458 หมู่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 คุณมนต์ทิพย์ สุพล , นางเจริญศรี อินทสโร โทร 074-752409
899
กล้วยกรอบแก้ว ของฝากเมืองสตูล หวาน มัน กรอบ อร่อย
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450