สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


น้ำผึ้ง

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด 89/11-13 ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 คุณนาตยา พรหมสงค์ โทร. 087-2771441 , 077-541139
617
ราคา 270 บาท
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450