สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


น้ำดื่มสหกรณ์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด 90/1 หมู่6 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 คุณชาญนรี ชาญณรงค์ โทร. 080-5141070
591
ราคา 35 บาท
น้ำดื่ม "สหกรณ์" สะอาดใส เพราะเราใส่ใจ ได้มาตราฐาน


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450