สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ร่มผ้าหม้อห้อม

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จำกัด 291 หมู่.5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร. 089-8513048
1,519
ร่ม ราคา 450 บาท   
ผ้าพันคอ ขนาด 210 cm. กว้าง 57 cm. ราคา 250 บาท


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450