สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ (แหนมหมู กุนเชียง หมูยอ)

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้ำ 44 ม.1 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 คุณอนุสรณ์ อินไชย โทร 084-7409730
41
ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240