สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ตระกร้า/กระเช้าสาน

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
359/1 ม.1 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 คุณชนาภัทร กลิ่นพุดตาล โทร 081-2997329
45
งานถักสานเส้นพลาสติกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้แก่ เส้นพลาสติก และ ลวด
ราคา : 1,200.-

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240