สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การจัดทำบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 124
การจัดทำบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 2
(ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 เมษายน 2563

ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
  • โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-241483
  • Email : clt_insti@hotmail.com
  • Line Official ID : @clt.coop