สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

“กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 4

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 123
หลักสูตรฝึกอบรม นิติกร ทนายความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานกฎหมายสหกรณ์

หลักสูตร “กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2563

ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นนิติกร ทนายความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านกฎหมาย ให้สิทธิ์ฟรีสหกรณ์ละ 2 คน 
กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ทุกประเภทจานวน รุ่นละ 50 คน 
**ในกรณีสหกรณ์ส่งเกิน 2 คน เก็บค่าธรรมเนียม 1,300 บาท/คน

สอบถามเพิ่มเติ่มที่
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
  • โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-2414839
  • Email : clt_insti@hotmail.com
  • Line Official : @clt.coop