สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบปะสหกรณ์ ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
 106
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบปะสหกรณ์ 4 ภาค
(ดาวโหลดรายละเอียด คลิก)  

วันที่ 28 เมษายน 2563 

ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์  สายส่งเสริม