สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
 203
คำอธิบาย:เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
(ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก)

ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2563

ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนส์ สปา จ.นครสวรรค์

รุ่นที่ 1 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 เมษายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์ ฯ เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
  • โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-241483
  • Email : clt_insti@hotmail.com
  • Line Official ID : @clt.coop