สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
 78
การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 2
(ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก)

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2563

ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ


รุ่นที่ 2 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 เมษายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์ ฯ เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
  • โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-241483
  • Email : clt_insti@hotmail.com
  • Line Official ID : @clt.coop