สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 ก.ค. 2565 เวลา 09:03 น.

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบผ่านการคัดเลือก

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ก.ค. 2565 เวลา 14:46 น.

บทความเรื่อง พลังกลุ่มนั้นสำคัญไฉน

บทความ พลังกลุ่มนั้นสำคัญไฉน หลายๆคนคงเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่ามีกลุ่มคนต่างๆ เกิดขึ้นหลายๆชื่อเรียกด้วยกัน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 16:43 น.

สสท.มอบวุฒิบัตร ปิดโครงการ หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ตามกฎหมาย ฯ

(วันที่ 29 มิถุนายน 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2

ฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง" ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 08:26 น.

สสท.ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ชุมนุมสหกรณ์จากประเทศเนปาล

สสท.ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ชุมนุมสหกรณ์จากประเทศเนปาล (21 มิถุนายน 2565) นางมณีพรรณ โคตรบุตร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 17:30 น.

สรุปยอดและรายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565

รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์สามัคคี​ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ณ วัดธาตุเจดีย์ ต.สามสวน อ.บ้านแท่น ...