สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 25 ม.ค. 2566 เวลา 09:24 น.

แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการฯ สสท. พร้อมแจงความคืบหน้าระเบียบนายทะเบียนฯ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการฯ สสท. พร้อมแจงความคืบหน้าระเบียบนายทะเบียนฯ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 16:54 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 มกราคม 2566 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 ม.ค. 2566 เวลา 17:08 น.

สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมใหญ่ฯ ทุ่มเงินซื้อข้าวกว่า 3 ตันและผักปลอดสารพิษ

สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมใหญ่ฯ ทุ่มเงินซื้อข้าวกว่า 3 ตันและผักปลอดสารพิษ แจกจ่ายสมาชิกกว่า ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 ม.ค. 2566 เวลา 17:17 น.

สอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

สอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ม.ค. 2566 เวลา 14:39 น.

ขอเชิญใช้บริการศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 ม.ค. 2566 เวลา 20:16 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมซองบรรจุ

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 11 ม.ค. 2566 เวลา 15:43 น.

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5 มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์อย่างไร

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมทางวิชาการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 ม.ค. 2566 เวลา 10:07 น.

แบบยืนยันความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่ง

แบบยืนยันความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ม.ค. 2566 เวลา 10:43 น.

ประธาน สสท.ลงพื้นที่นครสวรรค์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ประธาน สสท.ลงพื้นที่นครสวรรค์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ แก่กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ...