การชำระเงินค่าบำรุงฯ / ค่าลงทะเบียน/ ค่าอื่นๆ (Bill Payment)
:: เรียนสหกรณ์สมาชิก หากท่านจะโอนเงินค่ากฐินสามัคคีมายัง สสท. กรุณาโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขบัญชี 012-0-0-11203-5 ท่านยังไม่สามารถโอนด้วยแบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ/ค่าลงทะเบียน/ค่าอื่นๆ ได้ครับ ::  
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
 

..................สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เปิดช่องทางการรับชำระค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ผ่านสาขาของธนาคาร 3 ธนาคารข้างต้น
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สหกรณ์สมาชิก ์ในการชำระค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลักษณะการให้บริการ

 1. สมาชิกสามารถชำระค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์โดยใช้ แบบฟอร์มการชำระเงิน ค่าบำรุงฯ/ค่าลงทะเบียน/อื่นๆ
  (Bill Payment)
 2. สหกรณ์สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ฝาก-ถอน ทุกสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ทหารไทย
  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

คำแนะนำในการใช้แบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment) และบัตรสหกรณ์

 1. โปรดใช้แบบฟอร์มการชำระเงินและบัตรสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดส่งมายังสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศพร้อมจดหมายฉบับนี้หรือกรณีแบบฟอร์มการชำระเงินสามารถสั่งพิมพ์
  ได้จากเว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ด้านขวามือ)
 2. วิธีชำระเงิน : นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าบำรุงฯ/ค่าลงทะเบียน/อื่นๆ (Bill Payment) หรือบัตรสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์ฯ
  ชำระเงินค่าบำรุงฯ/ค่าลงทะเบียน/อื่นๆด้วยเงินสด เช็ค หรือตั๋วแลกเงินผ่านบริการที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
 3. รับเอกสารส่วน “สำหรับผู้ชำระเงิน” ที่ธนาคารลงนามกลับคืนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยตรวจสอบจำนวนเงิน์
  ชื่อสหกรณ เลขรหัสสหกรณ์(ตรวจสอบได้จากลิงค์ด้านซ้ายมือ) และรหัสชำระเงินให้ถูกต้อง

 

 
  หมายเหตุ : หากมีปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อฝ่ายการเงิน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-669-3254 - 64 ต่อ 1038 , 1099
โทรสาร 02-669-3264
 
     
   
   
     
   
   
   
   
 
ตัวอย่างบัตรสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์ฯ