ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 

เพิ่มเพื่อน

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์
สถาบันพิทยาลงกรณ์
ทวิตเตอร์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
อินสตาแกรม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ยูทูป สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562
โครงการ "วันสันนิบาตสหกรณ์ไทย"
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ "ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง" รุ่นที่ 14
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับสมบูรณ์) รวมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒
"พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562"
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2561
คู่มือการบริหารสินเชื่อสหกรณ์
 

 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ "โคออปนิวส์"
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จุลสารข่าวสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมซองบรรจุ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัททำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก
 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์
เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
 

 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 360 ประจำวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ปรเมศวร์ กรุยทาง ดันคลองจั่น ผ่าวิกฤติ ระดมกูรูช่วย 70 สหกรณ์เจ้าหนี้
'เฉลิมชัย' มอบนโยบาย 4 ข้อ ขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรฯเชิงรุก
กรมส่งเสริมสหกรณ์อัดงบ1,000 ล้าน หนุนสหกรณ์ขุดบ่อบาดาลสู้ภัยแล้ง
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 
 
 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล์ : cltthailand@gmail.com