[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  


26 / ก.ค. / 2560 : ( 1 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประธาน สสท. มอบวุฒิบัตร
ประธาน สสท. มอบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรมโครงการ เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ
25 / ก.ค. / 2560 : ( 6 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
บันทึกเทปถวายพระพร
ประธาน สสท. บันทึกเทปถวายพระพร
24 / ก.ค. / 2560 : ( 7 / ) โดย sarawut
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ปธ.สสท. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วม
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วม ว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น
24 / ก.ค. / 2560 : ( 12 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก กรรมการ กพส.
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์
24 / ก.ค. / 2560 : ( 17 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2
รองประธาน สสท. (นายเอนก นาคดิลก) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2
20 / ก.ค. / 2560 : ( 20 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. หนุน ช.ส.ค. ค้านร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ ม.๘/๑
ที่มีผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตลอดจนการแก้ปัญหาสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ
20 / ก.ค. / 2560 : ( 25 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท.เปิดโครงการพัฒนานำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 13 (ผนส.13) ยิ่งใหญ่
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 12 (ผนส. 13)
17 / ก.ค. / 2560 : ( 56 / ) โดย sarawut
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
สสท. จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทุกประเภท รุ่นที่ 5
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ลงพื้นภาคตะวันออกจัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทุกประเภท
14 / ก.ค. / 2560 : ( 42 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
อบรมหลักสูตร Service mind เพื่องานสหกรณ์
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Service mind เพื่องานสหกรณ์
11 / ก.ค. / 2560 : ( 32 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560