[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  


26 / ม.ค. / 2560 : ( 232 / ) โดย baphomet
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. เข้าเยี่ยมพบปะหารือกับนายเชาวลิต สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถึงแนวทางการช่วยสหกรณ์สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากจากภัยน้ำท่วม และได้มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านสหกรณ์จังหวัด
26 / ม.ค. / 2560 : ( 231 / ) โดย sarawut
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ปธ.สสท.ต้อนรับ สอ.พนัการงานบริษัทการบินไทย
ปธ.สสท ให้การต้อนรับคณะสอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก.
25 / ม.ค. / 2560 : ( 183 / ) โดย baphomet
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. ร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 ระดับจังหวัด\"
จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 / ม.ค. / 2560 : ( 175 / ) โดย baphomet
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. เข้าเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกาญจนดิษฐ์ จำกัด
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
24 / ม.ค. / 2560 : ( 197 / ) โดย baphomet
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. พร้อมคณะได้มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
ที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดชุมพร ผ่านสหกรณ์จังหวัด
24 / ม.ค. / 2560 : ( 86 / ) โดย baphomet
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์
ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24 / ม.ค. / 2560 : ( 93 / ) โดย baphomet
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. ลงพื้นที่ช่วยเหลือ สหกรณ์ภาคใต้
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม
23 / ม.ค. / 2560 : ( 108 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. ถวายภัตตาหารเพล
สสท. ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระ โครงการพรรพชาหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุลศล
20 / ม.ค. / 2560 : ( 165 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประธาน สสท. และคณะ เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าภีศเดช
ประธาน สสท. และคณะ เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าภีศเดช
17 / ม.ค. / 2560 : ( 117 / ) โดย kunya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท.เข้าเยี่ยมชม สอ.ศธ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับสสท.อย่างดียิ่ง