[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

19 / ก.ย. / 2560 : ( 16 / ) โดย sarawut
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กันฑ์
ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กันฑ์
19 / ก.ย. / 2560 : ( 15 / ) โดย sarawut
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. ร่วมประชุม คพช.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2560
15 / ก.ย. / 2560 : ( 29 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะกรรมการ 16/2560
ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 16/2560
13 / ก.ย. / 2560 : ( 55 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
อบรมโครงการเทคนิคการเจรจาต่อรองและการติดตามหนี้ค้างชำระ
นายเอนก นาคดิลก รองประธานฯ สสท. เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเทคนิคการเจรจาต่อรองและการติดตามหนี้ค้างชำระ
8 / ก.ย. / 2560 : ( 48 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
บรรยายเรื่อง “การปรับตัวของผู้นำและองค์กรให้สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”
6 / ก.ย. / 2560 : ( 48 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะอนุกรรมการธุรกิจสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการธุรกิจสหกรณ์
6 / ก.ย. / 2560 : ( 73 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
การบรรยายเรื่อง “การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์” โดย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
1 / ก.ย. / 2560 : ( 62 / ) โดย sarawut
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. ร่วมงาน 45 ปี ชสอ.
นายเอนก นาคดิลก รองประธานกรรมการฯ สสท. ร่วมงาน ครบรอบ 45 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่่งประเทศไทย จำกัด
1 / ก.ย. / 2560 : ( 73 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เทคนิคการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการปรับโครงสร้างหนี้
ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดอบรม
31 / ส.ค. / 2560 : ( 60 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประธาน สสท. ร่วมประชุม
ประธาน สสท. ร่วมประชุมอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆ