[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

14 / มี.ค. / 2561 : ( 86 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การจัดทำงบกระแสเงินสด รุ่นที่ 2
ประธานกรรมการฯ สสท. มอบวุฒิบัตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด” รุ่นที่ 2
12 / มี.ค. / 2561 : ( 65 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 6/2561
รองประธานกรรมการ สสท. เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
12 / มี.ค. / 2561 : ( 81 / ) โดย sarawut
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. เปิดโครงการ “การจัดทำงบกระแสเงินสด” รุ่นที่ 2
สสท. จัดโครงการฝึกอบฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด”
9 / มี.ค. / 2561 : ( 88 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ร่วมงานอบรม สอ.ครูพิจิตร
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. ร่วมงานสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด
2 / มี.ค. / 2561 : ( 132 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ คึกคัก
พร้อมเลือกกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่าง ส่งผลให้ได้กรรมการดำเนินการสสท.โดยตำแหน่งคนใหม่ด้วย
2 / มี.ค. / 2561 : ( 128 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดขึ้นพร้อมกับขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ
7 / ก.พ. / 2561 : ( 167 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2561
26 / ม.ค. / 2561 : ( 226 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รองประธาน สสท. ปิดโครงการอบรม
ปิดโครงการอบรม กฎหมายแรงงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 2
25 / ม.ค. / 2561 : ( 245 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. ต้อนรับสมาชิก NCF-NAPAL
ประธาน สสท.ต้อนรับ สมาชิก The National Cooperative Federation of Nepal
19 / ม.ค. / 2561 : ( 429 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2