[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

9 / ม.ค. / 2561 : ( 19 / ) โดย sarawut
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
คณะผู้บริหาร สสท. เข้าเฝ้ามอบกระเช้าอวยพระปีใหม่ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
9 / ม.ค. / 2561 : ( 29 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.สหกรณ์
ประธาน สสท. เป็นประธานในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
27 / ธ.ค. / 2560 : ( 51 / ) โดย kunya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
อลงกรณ์” ชี้สหกรณ์เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
�เชื่อ ปี 61 ได้เห็นพิมพ์เขียวปฏิรูปสหกรณ์�ขณะที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ วาง 6 ยุทธศาสาตร์ พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง
15 / ธ.ค. / 2560 : ( 71 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. จัดอบรมกฎหมายแรงงาน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดโครงการอบรม “กฎหมายแรงงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่องานสหกรณ์”
12 / ธ.ค. / 2560 : ( 92 / ) โดย sarawut
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. ลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม
สสท. ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมช่วยเหลือ ลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม
8 / ธ.ค. / 2560 : ( 63 / ) โดย Dang
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รองประธาน สสท. เป็นประธาน
ประชุมคณะอนุกรรมการธุรกิจสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561
24 / พ.ย. / 2560 : ( 105 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ปิดอบรม “การออกแบบเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป” พร้อมพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯสสท. เป็นประธานพิธีปิดอบรม “การออกแบบเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป” พร้อมพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
24 / พ.ย. / 2560 : ( 92 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ครั้งที่ 1/2560
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ครั้งที่ 1/2560
24 / พ.ย. / 2560 : ( 111 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่2/2561
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่2/2561
24 / พ.ย. / 2560 : ( 93 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น ที่ 3
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการฯ สสท. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น ที่ 3