[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ชสค.ยื่นหนังสือ รมช.
ผู้เขียน : Dang
เข้าชม : 421
จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ชสค.ยื่นหนังสือ รมช. ช่วยเหลือผลกระทบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

........................

(1 กันยายน 2561) นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย (ชสค.) และนายวิชิต นวลชื่น ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในพื้นที่เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษาฯ ให้ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ กล่าวถึงการยื่นหนังสือดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ได้รับหนังสือจากผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในพื้นที่เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว นอกเหนือจากประเด็นที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ขอความช่วยเหลือว่า ผู้สอบบัญชีได้แจ้งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้คงเหลือตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปและแบ่งระยะเวลาตามวันที่สมาชิกกู้ ซึ่งแนวทางที่สหกรณ์ถือปฏิบัติคือ ใช้ยอดเฉพาะส่วนที่ค้างชำระเท่านั้น ไม่ได้ใช้ยอดคงเหลือสุทธิและระยะเวลาที่คำนวณได้ถือใช้ระยะเวลาที่สมาชิกผิดนัดชำระคืนเป็นต้นมา ไม่ได้ใช้จากระยะเวลาวันที่สมาชิกกู้ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการแต่อย่างใด

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้สอบบัญชีให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนบัญชีสหกรณ์ดังกล่าว ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานทางบัญชี บางแห่งประสบผลการดำเนินงานขาดทุน บางแห่งกำไรสุทธิประจำปีลดลงเป็นผลให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของสหกรณ์ ทำให้สมาชิกมาถอนเงินฝากจากสหกรณ์เป็นจำนวนมาก จนขาดสภาพคล่อง

 

ด้วยผลกระทบดังกล่าวจึงยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาทบทวนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้ระบบสหกรณ์เป็นองค์กรทางการเงินของชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาจากสมาชิกและเป็นประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิกต่อไปนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์กล่าวปิดท้าย

 

เผยแพร่โดย
COOP News - หนังสือพิมพ์โคออป นิวส์
www.facebook.com/CLTCOOPNEWS/ 
1 กันยายน เวลา 11:43 น.
 
ติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ปรเมศวร์ เด่นในเวทีอาเซียน 21 / มี.ค. / 2562
      อาเซียนยอมรับ ประธาน สสท. 21 / มี.ค. / 2562
      ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562 21 / มี.ค. / 2562
      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำสหกรณ์ปั่นป่วน 21 / มี.ค. / 2562
      ผอ.สสท. เยี่ยม ชสค. 21 / มี.ค. / 2562