[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ผอ.สสท.มอบเงินสนับสนุนการอบรม
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 416
จันทร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ผอ.สสท.มอบเงินสนับสนุนการอบรม

ของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายวิชิต นวลชื่น ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท ให้แก่นายสาโรจน์ สุนรกุมภ์ ประธานกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และการบริการสู่ความเป็นเลิศ ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 โดย ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้มีนายสหนญ ชัยจรินนท์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมเป็นเกียรติในงาน ได้รับเกียรติจากอาจารย์รุ่งโรจน์ วรชมพู เป็นวิทยากรบรรยาย

นายสาโรจน์ สุนรกุมภ์ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน จึงได้จัดให้มีโครงการให้การศึกษาอบรมคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หลักสูตรกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และการบริการสู่ความเป็นเลิศ ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตร โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ของสหกรณ์ และในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพัฒนางานด้านการบริการเป็นอย่างมาก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพราะคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการสหกรณ์ ซึ่งมีวิสันทัศน์กว้างไกลจะให้ความสำคัญกับบริการโดยมุ่งถึงสมาชิกเป็นหลัก เพราะการให้บริการที่มีคุณภาพจะให้ผลทั้งในระยะสั้นและยังประโยชน์ระยะยาว ดังนั้นการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีหัวใจบริการ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารกับสมาชิกด้วยการแสดงออกอย่างเต็มใจ หรือการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นเป็นสิ่งที่สมาชิกสัมผัสได้โดยตรง และมีผลต่อความรู้สึกของสมาชิกทันที จากความสำคัญข้างต้น ชมรมฯ จึงได้จัดหลักสูตรกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และการบริการสู่ความเป็นเลิศ ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรขึ้น”

อนึ่ง นายวิชิต นวลชื่น ผอ.สสท. ได้ถือโอกาสนี้ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ..... เรื่องการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่สหกรณ์ทั่วประเทศ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสันนิบาตสหกรณ์ ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวซึ่งมีจำนวน 200 คน

 

 

 

 

 

รับชมภาพเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ที่

www.facebook.com/pg/CLTCOOPNEWS/photos/
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ปรเมศวร์ เด่นในเวทีอาเซียน 21 / มี.ค. / 2562
      อาเซียนยอมรับ ประธาน สสท. 21 / มี.ค. / 2562
      ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562 21 / มี.ค. / 2562
      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำสหกรณ์ปั่นป่วน 21 / มี.ค. / 2562
      ผอ.สสท. เยี่ยม ชสค. 21 / มี.ค. / 2562