[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สันนิบาตสหกรณ์ลงพื้นที่จัดอบรมสหกรณ์สมาชิกระดับภูมิภาค
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 458
อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 สันนิบาตสหกรณ์ลงพื้นที่จัดอบรมสหกรณ์สมาชิกระดับภูมิภาค

 (7 สิงหาคม 2561) นายวิชิต นวลชื่น ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฝ่ายจัดการระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “Smart Leader ในยุคประเทศไทย 4.0” และหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการสินเชื่อ” รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2561 ในการนี้มีนายเกรียงไกร ขำอินทร์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายวิชิต นวลชื่น กล่าวถึงโครงการอบรมทั้งสองโครงการดังกล่าวว่า “โลกของการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ หน่วยงานสหกรณ์จะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้างานที่ดีและเก่ง มีความรู้ความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางความสำเร็จย่อมเต็มไปด้วยอุปสรรค และส่งผลต่อสหกรณ์ในที่สุด ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานให้มีคุณสมบัติภาวะผู้นำที่ดี มีศิลปะในการบังคับบัญชา ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์เติบโตมั่นคงสืบต่อไป”

นายวิชิต นวลชื่น ได้กล่าวอีกว่า “ส่วนในด้านการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ที่จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนั้น สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของคนในองค์กร ดังนั้นบุคลากรของสหกรร์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของระบบสหกรร์และธุรกิจสินเชื่อ มีความเข้าใจในข้อมูล และปัญหาของสมาชิกก่อนปล่อยสินเชื่อ หากสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ ก็ต้องศึกษากลยุทธ์และเทคนิควิธีการ การประนอมหนี้ และติดตามหนี้ เพื่อป้องกันหนี้สูญที่อาจจะเกิดขึ้น”

 

 

 

 

 

รับชมภาพเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ที่

www.facebook.com/pg/CLTCOOPNEWS/photos/
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ปรเมศวร์ เด่นในเวทีอาเซียน 21 / มี.ค. / 2562
      อาเซียนยอมรับ ประธาน สสท. 21 / มี.ค. / 2562
      ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562 21 / มี.ค. / 2562
      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำสหกรณ์ปั่นป่วน 21 / มี.ค. / 2562
      ผอ.สสท. เยี่ยม ชสค. 21 / มี.ค. / 2562