[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ร่วมงานอบรม สอ.ครูพิจิตร
ผู้เขียน : werika
เข้าชม : 644
ศุกร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมงานสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ณ โรงแรมทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาและฝ่ายจัดการมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ เทคนิคต่างๆในการบริการสมาชิก มีความสามารถกำหนดแนวทางในการบริการให้สมาชิกประทับใจ ทั้งนี้นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธาน สสท. ได้บรรยายหัวข้อสันนิบาตสหกรณ์ฯพบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ปรเมศวร์ เด่นในเวทีอาเซียน 21 / มี.ค. / 2562
      อาเซียนยอมรับ ประธาน สสท. 21 / มี.ค. / 2562
      ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562 21 / มี.ค. / 2562
      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำสหกรณ์ปั่นป่วน 21 / มี.ค. / 2562
      ผอ.สสท. เยี่ยม ชสค. 21 / มี.ค. / 2562