[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ คึกคัก
ผู้เขียน : webmaster
เข้าชม : 936
ศุกร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ คึกคักพร้อมเลือกกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่าง ส่งผลให้ได้กรรมการดำเนินการสสท.โดยตำแหน่งคนใหม่

>>>>>>>>>>>>>>>>>
ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีนายธนสิทธิ์ รัศมีจรัสฐากร รองประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญฯ และมีนายชินชัย สถิรยากร รองประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ (ประเภทสหกรณ์ประมง) พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ขำอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ มีนายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ ประธานฯชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๐ พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี ๒๕๖๐ พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมนี้ได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๑
>>>>>>>>>>>>>>>>>
ผลการเลือกตั้งประธานชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย คนใหม่ คือ
นางสาวกาญจนา คำพุฒ ประธานฯ สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จังหวัดเชียราย
กรรมการ อีก ๔ ท่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง คือ
๑.นายบุญเลิศ ช้างงาม รองประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ
๒.นายสุทธิพงษ์ ฉลาดัญกิจ รองประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ
๓.นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการและเหรัญญิก
๔.นายเดชา แก้วทิมา กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ๒ ท่าน คือ
๑.นายศร อ้อยหวาน
๒. นายถนอม ราชาพุด
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
การเลือกตั้งประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ ครั้งนี้ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยตำแหน่งด้วย ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๑๒ นั่นคือ นางสาวกาญจนา คำพุฒ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด เป็น กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยตำแหน่ง.
ข้อมูลข่าวและภาพเพิ่มเติมที่ได้ที่
 
 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ปรเมศวร์ เด่นในเวทีอาเซียน 21 / มี.ค. / 2562
      อาเซียนยอมรับ ประธาน สสท. 21 / มี.ค. / 2562
      ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562 21 / มี.ค. / 2562
      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำสหกรณ์ปั่นป่วน 21 / มี.ค. / 2562
      ผอ.สสท. เยี่ยม ชสค. 21 / มี.ค. / 2562