[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สสท. จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทุกประเภท รุ่นที่ 5
ผู้เขียน : sarawut
เข้าชม : 78
จันทร์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

 สสท. จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทุกประเภท รุ่นที่ 5

ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. ลงพื้นภาคตะวันออกจัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 5  ณ โรงแรม เคพี แกนด์ จ.จันทบุรี โดยมีนายมงคลัตถ์ พุดนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายธนะสิทธ์ รัศมีจรัสฐากร รองประธานกรรมการ นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต นายมานะ สุดสงวน กรรมการ และพลตรียุทธเดช พุฒตาล ที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสหกรณ์ จำนวน 130 ท่าน จากนั้นนายเกรียงไกร ขำอินทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฏหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวข้องการปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น.  นายมงคลัตถ์ พุดนัดด์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสท.ร่วมจัดนิทรรศการ 11 / ส.ค. / 2560
      ประชุมจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2561 8 / ส.ค. / 2560
      ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) 4 / ส.ค. / 2560
      อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 3 / ส.ค. / 2560
      คุณดำรง พุฒตาล 3 / ส.ค. / 2560


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60