[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ผู้เขียน : webmaster
เข้าชม : 38
จันทร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร  จำกัด  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีนายวิชัย  พาหุวัฒนากร  ประธานกรรมการฯ เป็นประธานที่ประชุม  และแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม โดยสหกรณ์มีกำไรสุทธิ  ๒๙๓,๙๐๖.๗๐  บาท  มีจำนวนสมาชิก  ๘๑๔  คน  จำนวนรถเข้าร่วม  จำนวน  ๑,๑๕๓  คัน  สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม  ๘๐,๒๑๘,๙๐๖.๖๙  บาท  ทุนเรือนหุ้น  ๗,๒๘๐,๔๐๐ บาท  เงินรับฝาก ๓,๑๒๐,๐๐๐ บาท  ทุนสำรอง  ๘,๘๔๐,๐๘๕.๒๖ บาท  ทุนสะสมตามข้อบังคับของสหกรณ์  ๓๖,๕๙๐,๙๖๔.๗๖ บาท  เงินสวัสดิการสมาชิก  ๙๒๙,๙๑๙.๒๕ บาท  ทุนดำเนินงาน ๕๓,๑๐๕,๓๕๖.๗๒ บาท  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงาน จำนวนกว่า  ๑๐๐  คน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัคร ผอ. 26 / พ.ค. / 2560
      ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ 25 / พ.ค. / 2560
      สสท. มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ 24 / พ.ค. / 2560
      ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จำกัด ประชุมใหญ่วิสามัญฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 24 / พ.ค. / 2560
      สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 23 / พ.ค. / 2560


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60