[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สสท.ไลฟ์สดผ่านโลกโซเชียล
ผู้เขียน : ketsara
เข้าชม : 96
อังคาร ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 สสท.ไลฟ์สดผ่านโลกโซเชียล ถกประเด็นแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     สันนิบาตสหกรณ์ฯ ห่วงสมาชิก จัดเวทีให้ความรู้และแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1.กรณีแนะนำจำนวนเงินค่าหุ้นของสมาชิกมาหักจากต้นเงินคงเหลือก่อนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูงณวันสิ้นปีทำบัญชีตามระเบียบข้อ 26 วรรค 2 2. กรณีการประเมินที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินรับอนุญาตตามระเบียบข้อ 26 วรรค 2 (4 ) 3 .มีการประเมินคุณค่าที่ดินที่ได้รับจากการชำระหนี้รอขายโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินรับอนุญาตตามระเบียบข้อ 50 4 . กรณีให้สหกรณ์ดำเนินการขายที่ดินแทนการชำระหนี้รอขายทันทีหากสหกรณ์ปกครองไว้เกิน 5 ปีทางบัญชีนับจากปีที่ได้รับระเบียบข้อ 51 5. กรณีสหกรณ์ทยอยประมาณการเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีจนกว่าจะมีคุณค่าที่ดินคงเหลือร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขายระเบียบข้อ 51 6. กรณีสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมให้คำนวณค่าต่อหุ้นใหม่ที่สามารถจ่ายคือสิ่งมีชีวิตได้ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบข้อ 78 วรรคสองและข้อ 79 (1) โดยมีหลักการใช้พิจารณาให้ความเห็น คือหลักกฎหมายปกครองพื้นฐาน หลักการออกกฎทาปกครอง หลักการบัญชี และหลักกฎหมายสหกรณ์

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรดำเนินรายการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย , รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย , นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย , นายปราโมทย์ สรวมนาม ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ผู้ทรงคุณวุฒิ , นายทรงพล พนาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ ดังนี้ นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ,นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดยการจัดแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นความคิดเห็นทางด้านวิชาการ เพื่อให้สหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ ได้เล็งเห็นถึงผลดีผลเสียผลกระทบต่างๆของข้อระเบียบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสหกรณ์ในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องนำข้อระเบียบไปปฏิบัติใช้ โดยสหกรณ์ใดที่มีปัญหา ไม่เข้าใจทางด้าน ระเบียบดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลมาได้ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ "เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง"

ติดตามข่าวสารสหกรร์เพิ่มเติมได้ที่  

 

https://www.facebook.com/CLTCOOPNEWS/

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสท.มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี 29 / ต.ค. / 2562
      สสท. ขบวนการสหกรณ์ ส่งเสริมการออม 20 / ต.ค. / 2562
      ประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 15 / ต.ค. / 2562
      ประชุมหารือถึงความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562 15 / ต.ค. / 2562
      สสท.ลงพื้นที่ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัย 15 / ต.ค. / 2562