[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สสจ.ชัยภูมิ ประชุมวิชาการแนวทางการบังคับใช้ พ.ร.บ. ฉบับใหม่
ผู้เขียน : baphomet
เข้าชม : 235
อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 สสจ.ชัยภูมิ ประชุมวิชาการแนวทางการบังคับใช้ พ.ร.บ. ฉบับใหม่

 

     นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และการพัฒนาสหกรณ์สู่อนาคต จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และการพัฒนาสหกรณ์สู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการผู้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการได้รับทราบและเข้าใจ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานในกระบวนการด้านสหกรณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อมวลมวลสมาชิกสหกรณ์ ในการจัดประชุมได้รับเกียรติจากท่านสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดฯ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่องพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เรื่อง บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการ ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ และเรื่อง การพัฒนาสหกรณ์สู่อนาคต 4.0 มีนายดิเรก ผาสุกมูล ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ และดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. ได้มอบเงินอุดหนุนการประชุมฯ จำนวนเงิน 52,000 บาท ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 320 คน ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการ และฝ่ายผู้จัดการ ของขบวนสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ จากนั้นสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ที่ปรึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด และเพื่อนสมาชิกสาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีให้กับดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิได้มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบล จำนวน 30,000 บาท อีกด้วย ณ โรงแรมเลิศนิมิต จังหวัดชัยภูมิ

 

ติดตามข่าวสารขบวนการสหกรณ์เพิ่มเติมได้ที่ 

 

www.facebook.com/CLTCOOPNEWS/
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสท.มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี 29 / ต.ค. / 2562
      สสท. ขบวนการสหกรณ์ ส่งเสริมการออม 20 / ต.ค. / 2562
      ประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 15 / ต.ค. / 2562
      ประชุมหารือถึงความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562 15 / ต.ค. / 2562
      สสท.ลงพื้นที่ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัย 15 / ต.ค. / 2562