[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. เปิดโครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน”
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบันพิทยาลงกรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ประชุมคณะอนุบริหาร
สสท.ประชุมคระอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น เตรียมเข้ารับโล่พระราชทานในวันพืชมงคล
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายเทคโนโลยีการสหกรณ์ ดุสิต กรุงเทพฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประมวลภาพวันสหกรณ์แห่งชาติ 2560
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.เดินหน้าระดมความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ และฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ฟรีแก่สหกรณ์ 4 ภูมิภาค
๕ ภูมิภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานฯ สสท. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ครั้งที่ 10
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
แถลงข้อสรุปกำหนดมาตรการควบคุมรถแท็กซี่สหกรณ์ และการจัดทำประวัติคนขับแท็กซี่สหกรณ์
เพื่อป้องกันการนำรถแท็กซี่สหกรณ์ไปก่อเหตุอาชญากรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.เดินหน้าระดมความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ และฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ฟรีแก่สหกรณ์สมาชิก
4 ภูมิภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมงานครบรอบ ๔๕ ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. เข้าเยี่ยมพบปะหารือกับนายเชาวลิต สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถึงแนวทางการช่วยสหกรณ์สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากจากภัยน้ำท่วม และได้มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านสหกรณ์จังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปธ.สสท.ต้อนรับ สอ.พนัการงานบริษัทการบินไทย
ปธ.สสท ให้การต้อนรับคณะสอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 ระดับจังหวัด\"
จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. เข้าเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกาญจนดิษฐ์ จำกัด
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. พร้อมคณะได้มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
ที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดชุมพร ผ่านสหกรณ์จังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์
ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ลงพื้นที่ช่วยเหลือ สหกรณ์ภาคใต้
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ถวายภัตตาหารเพล
สสท. ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระ โครงการพรรพชาหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุลศล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธาน สสท. และคณะ เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าภีศเดช
ประธาน สสท. และคณะ เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าภีศเดช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.เข้าเยี่ยมชม สอ.ศธ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับสสท.อย่างดียิ่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60