[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปธ. สสท. เปิดโครงการ “การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์”
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ปธ. สสท. เปิดโครงการ “การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น เกี่ยวกับเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
และร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น จำกัด
รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น จำกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เยี่ยมกิจการ สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดยนายเอนก นาคดิลก รองประธานฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เยี่ยมชมกิจการ สอ.มทบ.23
นายเอนก นาคดิลก รองประธานฯ สสท.เข้าเยี่ยมชมเยี่ยมชมกิจการ สอ.มทบ.23
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในชุมชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เยี่ยม สอ.ครูขอนแก่น
ประธานฯ สสท. พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการ สองครูขอนแก่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทสไทยจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ เป็นประธานประชุมเครือข่ายภาคีความร่วมมือระหว่างองค์กรฯ
วมกับภาคีเครือข่ายพสกนิกรไทยรวมใจสามัคคี(คพ.รส.) 16 องค์กร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. เปิดโครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน”
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบันพิทยาลงกรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. ประชุมคณะอนุบริหาร
สสท.ประชุมคระอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น เตรียมเข้ารับโล่พระราชทานในวันพืชมงคล
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายเทคโนโลยีการสหกรณ์ ดุสิต กรุงเทพฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประมวลภาพวันสหกรณ์แห่งชาติ 2560
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.เดินหน้าระดมความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ และฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ฟรีแก่สหกรณ์ 4 ภูมิภาค
๕ ภูมิภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานฯ สสท. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ครั้งที่ 10
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
แถลงข้อสรุปกำหนดมาตรการควบคุมรถแท็กซี่สหกรณ์ และการจัดทำประวัติคนขับแท็กซี่สหกรณ์
เพื่อป้องกันการนำรถแท็กซี่สหกรณ์ไปก่อเหตุอาชญากรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.เดินหน้าระดมความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ และฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ฟรีแก่สหกรณ์สมาชิก
4 ภูมิภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมงานครบรอบ ๔๕ ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60