[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธาน สสท. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่ สค.คลองจั่น
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธาน สสท. และนายชินชัย สถิรยากร รองประธาน สสท. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่ สค.คลองจั่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ
เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 5
สสท. เตรียมจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 5
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
รับสมัคร ผอ.
สสท.รับสมัครบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สสท.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์
รองประธาน สสท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์
นายเอนก นาคดิลก รองประธานกรรมการฯ สสท. เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบ้ตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ การวิเคราห์/อ่านงบการเงินผู้บริหารสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จำกัด ประชุมใหญ่วิสามัญฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๔
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ รุ่นที่ ๓
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ....กับอนาคตสหกรณ์ไทย (รุ่นที่ ๔)
ณ จังหวัดเพชรบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปธ. สสท. เปิดโครงการ “การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์”
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ปธ. สสท. เปิดโครงการ “การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น เกี่ยวกับเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
และร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น จำกัด
รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น จำกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เยี่ยมกิจการ สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดยนายเอนก นาคดิลก รองประธานฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เยี่ยมชมกิจการ สอ.มทบ.23
นายเอนก นาคดิลก รองประธานฯ สสท.เข้าเยี่ยมชมเยี่ยมชมกิจการ สอ.มทบ.23
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในชุมชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เยี่ยม สอ.ครูขอนแก่น
ประธานฯ สสท. พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการ สองครูขอนแก่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทสไทยจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ เป็นประธานประชุมเครือข่ายภาคีความร่วมมือระหว่างองค์กรฯ
วมกับภาคีเครือข่ายพสกนิกรไทยรวมใจสามัคคี(คพ.รส.) 16 องค์กร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60