[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ชสอ. เปิดประชุมใหญ่ฯ โชว์ผลกำไร 1,356 ล้าน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 โชว์ผลกำไร 1,356 ล้าน ปันผลสมาชิก 5.80% เฉลี่ยคืน 4.00%
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรเกษตรกรสู่ความยั่งยืน
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเครือข่าย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปิดโครงการฝึกอบรมการตลาดในยุค 4.0
ประธาน สสท. ปิดโครงการฝึกอบรมการตลาดในยุค 4.0
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมการตลาดสหกรณ์ในยุคประเทศไทย ๔.๐
๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานฯ สสท. เป็นวิทยากรเสวนาฯ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการเกษตรและสหกรณ์ในยุค Thailand ๔.๐
และรับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
การกำกับ ดูแลกิจการ สอ. และ สค.
การกำกับ ดูแลกิจการ สอ. และ สค. ที่มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ข้อสรุปของ ผู้แทน ชสอ. ผู้แทน ช.ส.ค. และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อสรุปของ ผู้แทน ชสอ. ผู้แทน ช.ส.ค. และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
\"สอ.กรมทางหลวง จัดพิธีเปิดป้าย
\"สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.\"
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปิดอบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ
มอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ”
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธาน สสท. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่ สค.คลองจั่น
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธาน สสท. และนายชินชัย สถิรยากร รองประธาน สสท. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่ สค.คลองจั่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ
เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 5
สสท. เตรียมจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 5
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
รับสมัคร ผอ.
สสท.รับสมัครบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สสท.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์
รองประธาน สสท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์
นายเอนก นาคดิลก รองประธานกรรมการฯ สสท. เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบ้ตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ การวิเคราห์/อ่านงบการเงินผู้บริหารสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จำกัด ประชุมใหญ่วิสามัญฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๔
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ รุ่นที่ ๓
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ....กับอนาคตสหกรณ์ไทย (รุ่นที่ ๔)
ณ จังหวัดเพชรบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60