[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2
รองประธาน สสท. (นายเอนก นาคดิลก) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. หนุน ช.ส.ค. ค้านร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ ม.๘/๑
ที่มีผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตลอดจนการแก้ปัญหาสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท.เปิดโครงการพัฒนานำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 13 (ผนส.13) ยิ่งใหญ่
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 12 (ผนส. 13)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทุกประเภท รุ่นที่ 5
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ลงพื้นภาคตะวันออกจัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทุกประเภท
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมหลักสูตร Service mind เพื่องานสหกรณ์
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สสท. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Service mind เพื่องานสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาประเทศเนปาลเยี่ยม สสท.
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาประเทศเนปาล ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรมเทคนิคการบริหารคนและบริหารงานอย่างมืออาชีพ
ประธาน สสท.เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารคนและบริหารงานอย่างมืออาชีพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ฝึกอบรมปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงในงานสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดอบรมโครงการปฏิบัติการความคุมความเสี่ยงในงานสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
รับทราบการคัดเลือกผู้แทนชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ เป็นผู้แทนชุมนุมระดับชาติ และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. วาระพิเศษ พิจารณาผลกระทบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ
และประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์ฯ มอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์
หลักสูตร Service mine เพื่องานสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมทำความเข้าใจแก้ไขปัญหาผลกระทบร่าง พรบ.สหกรณ์ฯ พ.ศ.... ม.๘/๑
ขอให้ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ...ที่มีต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน
ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำ ผาน้ำหยด(เขาแด่น) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. เปิดโครงการ Service mind เพื่องานสหกรณ์
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการฯ สสท. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Service mind เพื่องานสหกรณ์”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรม Microsoft Power Point 2016
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัติแก่ผู้เข้าอบรมโครงการการจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2016
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา สสท.
ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. เปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์ฯ”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ประกาศรายชื่่อสหกรณ์การเกษตร-ส่วนราชการ
ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการ โซลาร์ฟาร์ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนและการวางแผน พร้อมคณะผู้ศึกษาดูงาน จาก
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การสะพานปลา ร่วมประชุมหารือ
การทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน เรื่องสหกรณ์ประมง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60