[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. วาระพิเศษ พิจารณาผลกระทบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ
และประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์ฯ มอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์
หลักสูตร Service mine เพื่องานสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชุมทำความเข้าใจแก้ไขปัญหาผลกระทบร่าง พรบ.สหกรณ์ฯ พ.ศ.... ม.๘/๑
ขอให้ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ...ที่มีต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน
ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำ ผาน้ำหยด(เขาแด่น) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สสท. เปิดโครงการ Service mind เพื่องานสหกรณ์
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการฯ สสท. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Service mind เพื่องานสหกรณ์”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
อบรม Microsoft Power Point 2016
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัติแก่ผู้เข้าอบรมโครงการการจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2016
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา สสท.
ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. เปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์ฯ”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ประกาศรายชื่่อสหกรณ์การเกษตร-ส่วนราชการ
ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการ โซลาร์ฟาร์ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนและการวางแผน พร้อมคณะผู้ศึกษาดูงาน จาก
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การสะพานปลา ร่วมประชุมหารือ
การทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน เรื่องสหกรณ์ประมง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ชสอ. เปิดประชุมใหญ่ฯ โชว์ผลกำไร 1,356 ล้าน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 โชว์ผลกำไร 1,356 ล้าน ปันผลสมาชิก 5.80% เฉลี่ยคืน 4.00%
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรเกษตรกรสู่ความยั่งยืน
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเครือข่าย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปิดโครงการฝึกอบรมการตลาดในยุค 4.0
ประธาน สสท. ปิดโครงการฝึกอบรมการตลาดในยุค 4.0
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมการตลาดสหกรณ์ในยุคประเทศไทย ๔.๐
๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประธานฯ สสท. เป็นวิทยากรเสวนาฯ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการเกษตรและสหกรณ์ในยุค Thailand ๔.๐
และรับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
การกำกับ ดูแลกิจการ สอ. และ สค.
การกำกับ ดูแลกิจการ สอ. และ สค. ที่มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ข้อสรุปของ ผู้แทน ชสอ. ผู้แทน ช.ส.ค. และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อสรุปของ ผู้แทน ชสอ. ผู้แทน ช.ส.ค. และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
\"สอ.กรมทางหลวง จัดพิธีเปิดป้าย
\"สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.\"
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ปิดอบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ
มอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ”
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60